Veel ziekenhuizen nemen de nodige maatregelen om COVID-19 te bestrijden als reactie op een recente toename van wereldwijd gemelde gevallen en virusuitbraken binnen hun faciliteiten. Er is gemeld dat de ziekte zich zeer snel door ziekenhuizen verspreidt en alleen andere patiënten infecteert, waarbij ze soms in minder dan een week overlijden. Als reactie op deze ontwikkelingen hebben veel ziekenhuizen unieke praktijken en procedures geïmplementeerd om andere patiënten tegen infectie te ‘beschermen’.

De gevaren van COVID-19

Volgens de Centers for Disease Control kan het virus iedereen in elke gezondheidstoestand besmetten. Het treft iedereen, rijk of arm. Een bepaald type persoon veroorzaakt het niet en maakt geen onderscheid tussen geslachten; daarom kan het zich snel door een ziekenhuis verspreiden. Er wordt ook vermoed dat het zeer besmettelijk is, omdat het zich door de lucht, vloeistoffen en aanraking kan verspreiden. Het kan leiden tot een enorme epidemie in een ziekenhuis en kan een gezondheidscentrum verlammen als het niet adequaat wordt ingeperkt. De CDC stelt dat COVID-19 alleen patiënten in ziekenhuizen lijkt te infecteren omdat het patiënten treft die een operatie ondergaan. Hun immuunsysteem is verzwakt, waardoor ze kwetsbaarder en vatbaarder worden voor het krijgen van de ziekte.

COVID 19 is een zeldzame ziekte: het is echter een onmiddellijke bedreiging voor het menselijk leven wanneer het zich voordoet. Wereldwijd worden patiënten met spoed naar de eerste hulp gebracht met weinig tijd over. De ziekte treft niet alleen degenen die het oplopen, maar besmet ook degenen die hen proberen te helpen. Naast het risico op besmetting bestaat er ook een risico op overlijden voor patiënten en gezondheidswerkers.

Welke zes manieren hebben ziekenhuizen afgedwongen om de ziekte tegen te gaan?

 1. Routinecontroles: Veel mensen gaan ziekenhuizen in en uit, dus het is essentieel om ervoor te zorgen dat de ziekenhuisgebouwen schoon zijn en dat de medewerkers hun werk goed doen. De faciliteit moet ervoor zorgen dat het personeel niet ziek wordt, omdat deze ziekten kunnen verdwijnen tijdens interactie met patiënten.
 2. Disciplinaire maatregelen: Een ziekenhuis zou strikte regels moeten hebben in de omgang met patiënten. Het zorgt ervoor dat patiënten en medewerkers de juiste procedures volgen en de dingen doen zoals ze moeten worden gedaan. Patiënten die de procedures niet volgen, kunnen in ernstige problemen komen, maar kunnen anderen ongemakkelijk maken door de regels te volgen, ook al is die persoon geen patiënt.
 3. Speciale beschermende kleding: Ziekenhuizen hebben een enorme lijst met verschillende dingen die niet in de faciliteit mogen gebeuren. Deze items omvatten: maar zijn niet beperkt tot alle soorten naalden, handschoenen en zelfs ademhalingsmaskers. Het wordt gedaan omdat de virussen zich via lucht en vloeistoffen verspreiden. Ziekenhuizen vereisen dat mensen beschermende kleding dragen voordat ze de faciliteit betreden, vooral als ze te maken hebben met een patiënt die is getroffen door COVID-19 of een ander virus of bacterie.
 4. Handen wassen: Alle medewerkers moeten hun handen wassen met water en zeep. Het zorgt ervoor dat de patiënt niet ziek wordt en beschermt de werknemer die het risico loopt ziek te worden door de huid van een patiënt aan te raken.
 5. Verplichte schoonmaak: Dit is een cruciale taak die in een ziekenhuis moet worden uitgevoerd. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de hele faciliteit, zelfs de badkamers en opslagruimtes, dagelijks wordt schoongemaakt. Er worden chemicaliën gebruikt om de hele plaats schoon te houden, maar tijdens een ziekte-uitbraak kan dit voor iedereen een ernstig probleem veroorzaken.
 6. Ziekenhuis sanitair: Het ziekenhuis zelf is een van de meest kritieke onderdelen van een gezondheidszorgsysteem. Het is een essentieel onderdeel van de patiëntenzorg en zonder ziekenhuis zouden mensen alleen spoedeisende hulp kunnen bereiken die niet zo effectief is. De taken die in een ziekenhuis worden uitgevoerd, zijn niet alleen beperkt tot het behandelen en gezond houden van patiënten, maar ook het ondersteunen van de artsen, verpleegkundigen en andere personeelsleden.

Andere veilige routes die worden gebruikt om de verspreiding van de infectie te minimaliseren

 1. Deze vloeistoffen of dingen die de infectie kunnen dragen, moeten op een veilige plaats worden bewaard, uit de buurt van mensen, zodat ze niet in contact komen met de vloeistof of iets dat het virus bevat.
 2. Patiënten moeten verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat ze in het ziekenhuis doen. Als een patiënt ziek wordt en het aan iemand anders geeft, kan die persoon het ziekenhuis aanklagen omdat ze hadden moeten weten wat er aan de hand was en er iets aan hadden moeten doen toen voor het eerst werd ontdekt dat de patiënt ziek was. Het is net zo nauwkeurig voor artsen als voor patiënten.
 3. Het ziekenhuis moet een bepaalde plaats of ruimte bieden om patiënten met gevaarlijke ziekten binnen de faciliteit te behandelen. Dit gebied moet vaak worden gecontroleerd en de toegang moet worden gecontroleerd, zodat alleen degenen die naar binnen moeten, dat ook doen. Als een patiënt een besmet persoon ziet, kunnen ze zich zorgen maken en wegrennen; dit is niet goed omdat het zich ook zal verspreiden naar andere mensen in de faciliteit.
 4. No-touch check-ins aan monitoren om de ziektekiemen in het lichaam van een patiënt te meten. De apparatuur kan gemakkelijk via de lucht besmet raken met een virus en andere patiënten en de mensen die de patiënt proberen te helpen besmetten.

Wat doen ziekenhuizen vandaag de dag nog steeds na de piek van de pandemie?

In de afgelopen tien jaar hebben ziekenhuizen hun procedures gewijzigd en verschillende dingen gedaan om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. Ziekenhuizen gingen door met het in quarantaine plaatsen van patiënten waarvan bekend was dat ze drager waren van het virus
 2. Ziekenhuizen hebben in ploegendiensten extra personeel ingezet voor de zorg voor patiënten met een hoog risico
 3. Ziekenhuizen updaten de infrastructuur en faciliteiten van hun gebouwen

Kortom, ziekenhuizen hebben hun procedures en praktijken gewijzigd om de verspreiding van het virus te beperken en te voorkomen dat het zich in de faciliteit verspreidt. De nieuw gevonden methoden om met COVID-19 om te gaan, zijn essentieel vanwege de hoge potentiële ernst van de ziekte.

Ziekenhuismedewerkers die ziek zijn geworden tijdens de omgang met een patiënt hebben bijgedragen aan de verspreiding van ziekte onder mensen zonder ervaring met deze ziekte. Gezondheidswerkers zouden meer moeten leren over de procedures rond deze ziekte, zodat ze niet vergeten wat ze in deze situaties moeten doen.